κρασιά

ESTATE-RED

ΓΕΝΝΗΜΑ ΨΥΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟ

ESTATE-LEFKO

ΓΕΝΝΗΜΑ ΨΥΧΗΣ ΛΕΥΚΟ

ESTATE-ROSE

ΓΕΝΝΗΜΑ ΨΥΧΗΣ ΡΟΖΕ

MERLOT

MERLOT

CABERNET

CABERNET SAUVIGNON

PELAGIA

SYRAH PELAGIA

MALAGOUZIA

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

ANASTASIA

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΖΕ

EXIS-RED

EXIS ΕΡΥΘΡΟ

EXIS-LEFKO

EXIS ΛΕΥΚΟ

EXIS-SEMI-SWEET-RED

EXIS ΕΡΥΘΡΟ ΗΜΙΓΛΥΚΟ

EXIS-SEMI-SWEET-WHITE-1

EXIS ΛΕΥΚΟ ΗΜΙΓΛΥΚΟ

SYLLEKTIKO

ΓΕΝΝΗΜΑ ΨΥΧΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ 1999